S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

19. Výzva IOP

Vytvořeno: 14. 1. 2015 Poslední aktualizace: 14. 1. 2015

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 19. výzvě IOP tj. Text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 14.1.2015, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu, viz Příloha 2.

Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. vzor Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) nebo při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 3 – Přílohy Příručky.

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 19. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je zveřejňována aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce.

Příručka pro žadatele a příjemce pro 19. výzvu byla dne 3. 2. 2015 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je navýšení alokace výzvy a s tím související dotace a změna struktury oprávněných žadatelů.

Příručka pro žadatele a příjemce pro 19. výzvu byla dne 13. 2. 2015 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je navýšení alokace výzvy a změna maximální možné výše podpory pro spolupracující subjekty. Změna se týká odstranění omezení výše dotace pro zdravotnická zařízení poskytující částečné plnění závazku v rámci „Spolupracujících komplexních onkologických center“, kdy dosud vymezenou hranici 140 mil. Kč plnila zařízení společně, přičemž touto změnou plní hranici individuálně.

 

Přílohy