186/2021 1) Je pravdou že dle platných nařízení vlády musím v případě návratu do ČR coby občan ČR při vstupu do země předložit negativní test na koronavirus, antigenní či PCR? 2) Je pravdou, že tento požadavek je v rozporu s aktuálním doporučením Rady EU, které v případě občanů, kteří se navracejí do své domovské země, doporučuje zavést možnost nechat se testovat až po příletu? 3) Pokud je tomu tak, že česká úprava je v rozporu s doporučením EU (viz otázka 2 výše), jaké právní a obecné opodstatnění je za tímto krokem, a to zvláště za stavu, kde je rizikem jednoznačně Česko pro Evropu, nikoli naopak? 4) Prosím o zaslání odůvodnění a datových podkladů, na jejichž základě bylo usouzeno, že je třeba jít proti doporučení Rady EU a zavést konkrétně toto opatření, test v zahraničí pro občany ČR, což je často velmi složitý úkol. 5) Má MZ ČR přehled, které Evropské země mají stejný režim, čili které země EU vyžadují po svých občanech (po svých občanech, zdůrazňuji) test před vstupem? 6) Pokud MZ ČR má tuto informaci, prosím o sdělení, o které země se jedná. 7) Jak bude postupováno, pokud před nástupem do letadla v některé ze zemí EU nepředložím negativní test, nebo pokud budu mít test pozitivní? Bude mi umožněno vrátit se do země, nebo budu internován v zahraničí? 8) Jaký je výhled, že se velmi brzy ČR vrátí k systému, kdy bude možné variantně pro občany postoupit test až na území jejich domovské země?;

Vytvořeno: 18. 4. 2021 Poslední aktualizace: 18. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
186-a.pdf (663,45 KB)