147_2020 Žádost o informace: jaké ochranné pomůcky byly v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaném pandemií covid-19 zakoupeny povinným subjektem mimo zadávací řízení a které v zadávacím řízení (stav k dnešnímu dni), – jaká b

Vytvořeno: 4. 5. 2020 Poslední aktualizace: 4. 5. 2020

Přílohy

Typ souboru: pdf
147_A.pdf (235,45 KB)