S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

14/2022 Mám povinnost před provedením zvláštního očkování podle vyhlášky tak, jak je uvedena v ust, § 46 od st. 2, zák. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, podrobit se vyšetření stavu imunity (odolnosti) na nemoc označenou jako Covid – 19, po prodělané nemoci před více jak 180 dny, V případě, že bych tuto povinnost podle prováděcího právního předpisu měl a byla u mne následným příslušným imunologickým vyšetřením zjištěna imunita (odolnost) na nemoc Covid – 19, v jaké výši či hodnotě musí být tato imunita (odolnost) zjištěna, aby byla dostačující. Jsem osobou spadající do profesní skupiny uvedených v § 10a) vyhlášky

Vytvořeno: 3. 3. 2022 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
14.docx (164,03 KB)