135 020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví

Vytvořeno: 9. 3. 2016 Poslední aktualizace: 9. 3. 2016

135 020

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví

135 021

Pořízení, obnova a provozování ICT nemocnic ve státním vlastnictví

135 022

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické  základny NNB Praha 8

135 023

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny TN Praha 4

135 024

Podpora rozvoje materiálně technické základny onkologie    

135 025

Podpora rozvoje materiálně technické základny gynekologie a neonatologie  

135 026

Podpora rozvoje materiálně technické základny kardiologie    

135 027

Podpora rozvoje materiálně technické základny ostatních oborů

Přílohy