135 010 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic

Vytvořeno: 9. 3. 2016 Poslední aktualizace: 9. 3. 2016

135 010

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic

135 011

Pořízení, obnova a provozování ICT fakultních nemocnic

135 01A

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FNKV Praha

135 01B

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VFN Praha 2

135 01C

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 5 Motol

135 01D

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Plzeň

135 01E

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Hradec Králové

135 01F

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno

135 01G

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN U sv. Anny Brno

135 01H

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc

135 01I

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Ostrava

Přílohy