122/2022 1. Jsou vysvětlení uváděná na původní stránce pod tzv. dezinformacemi podložená nějakými objektivními daty, nebo byla sestavena jen tak od stolu? Pokud jsou podložena objektivními daty, jaká data to jsou? 2. Váš úřad nesplnil povinnost danou mu zákonem, čímž mě připravil o mé právo dozvědět se informace, které považuji za důležité. Důležité jsou pro mě i z toho důvodu, že mají zásadní vliv na důvěru v úřad poradit si s krizovými situacemi. Jakým způsobem a kde se mohu domáhat toho, aby váš úřad (tedy ministerstvo) byl donucen plnit svou povinnost danou mu zákonem? 3. Šíření dezinformací úřadem vnímám jako zdroj nepřiměřeného omezování práv a svobod občanů. Kdo zodpovídal za pravdivost obsahu vaší stránky o dezinformacích a jakým způsobem byl řešen za to, že obsah zastarával a postupně se vysvětlení ukazovala jako nepravdivá a fakticky dezinformační? Pokud nebyl nijak řešen, jakým způsobem mohu iniciovat, aby dotyčná osoba (nebo osoby, pokud je jich víc) byla postižena za dlouhodobé udržování nepravdivého a dezinformačního obsahu na oficiální stránkách úřadu?

Vytvořeno: 14. 3. 2022 Poslední aktualizace: 14. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
122.docx (169,63 KB)