12. výzva IOP

Vytvořeno: 16. 8. 2012 Poslední aktualizace: 16. 8. 2012

<p style=“text-align: justify“>V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 12. výzvě IOP tj. Text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 16. 8. 2012, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu viz Příloha 2.  <br />
  <br />
Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo  při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 3 – Přílohy Příručky.   <br />
<br />
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 4. dubna 2013<strong> aktualizována Závazným pokynem č. 1</strong>. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je nutnost promítnout novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na základě které byly zrušeny čerpací účty u České národní banky, tzv. „limitky“, do vzoru Podmínek Stanovení výdajů. Současně byl upraven i Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů. Nová znění těchto příloh Příručky pro žadatele a příjemce jsou přílohami tohoto závazného pokynu.</p>
<p style=“text-align: justify“>Příloha č. 4 – Závazný pokyn č. 1</p>

Přílohy