S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

100/2021 1) Kdo konkrétně (tedy jaký orgán a v jakém personálním složení) rozhoduje o určení jaký počet vakcín z dodávky, dodané do ČR, bude dodán dále do konkrétních distribučních center v jednotlivých krajích, popřípadě do konkrétních zdravotnických zařízení, 2) Jaké jsou konkrétní kritéria pro rozdělení dodávky vakcíny do konkrétních distribučních center v jednotlivých krajích, popřípadě do konkrétních zdravotnických zařízení a jak jsou tyto kontrolována, 3) Kolik dávek vakcíny bylo aplikováno na osoby, které nejsou definovány ve Strategii očkování proti COVID-19 V ČR jako osoby z prioritních skupin, 4) Jakým způsobem je zajištěn dohled, že aplikace vakcíny v jednotlivých zdravotnických zařízeních (včetně očkovacích center) je prováděna osobám, které jsou, které jsou Strategií očkování proti COVID-19 V ČR určeny jako prioritní, 5) Jaký je postup v případě, že je zjištěno, že zdravotnické zařízení aplikuje vakcínu i osobám, které jsou, které nejsou Strategií očkování proti COVID-19 V ČR určeny jako prioritní a pro takovou aplikaci není jiný vážný důvod

Vytvořeno: 2. 3. 2021 Poslední aktualizace: 2. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
100-A.pdf (478,97 KB)