S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗ т.н. ТРЕТЬИХ СТРАН

Vytvořeno: 12. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Признание профессиональной квалификации медицинских работников, которые получили образование в странах-членах ЕС:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-ve-statech-eu_953_3.html

Признание профессиональной квалификации медицинских работников, которые получили образование вне стран-членов ЕС:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-mimo-staty-eu_952_3.html

Признание профессиональной квалификации немедицинских работников, полученной вне стран-членов ЕС:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-staty-eu_958_3.html

Признание профессиональной квалификации немедицинских работников, полученной в странах-членах ЕС:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-v-clenskych-statech-eu_960_3.html

Признание профессиональной квалификации немедицинских работников, полученной в ЧР:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-v-cr_961_3.html

Признание профессиональной и специализированной подготовки в соответствии с законом № 96/2004 Свода законов:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/priznavani-odborne-a-specializovane-zpusobilosti-podle-zakona-c96/2004-sb-_2419_3.html