S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

Vytvořeno: 12. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Всеобщее медицинское страхование в рамках Чешской Республики осуществляют медицинские страховые компании, которые, кроме названия, используют для своего обозначения также и числовой код.
 

Самой крупной медицинской страховой компанией является:

111        Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)

Остальные, т.н. корпоративные медицинские страховые компании:

201        Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

205        Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

207        Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

209        Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

211        Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

213        Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)
 

Контакты отдельных медицинских страховых компаний приведены в главе „Контакты необходимых организаций“.

В том случае, если иностранный гражданин имеет право на участие во всеобщем медицинском страховании, то он может выбрать для себя одну из вышеприведенных медицинских страховых компаний, и заключить с ней страховой договор. Медицинская страховая компания обязана принять в качестве застрахованного лица каждого, кто соответствует условиям участия во всеобщем медицинском страховании, т.е. имеет постоянное место жительства на территории Чешской Республики, или является работником работодателя, имеющего юридический адрес или постоянное место жительства на территории ЧР.