Veřejné zdraví

Odborná veřejnost Kvalita vody Široká veřejnost Hlukové mapy

Novinky

Formulář žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010

21. 04. 2010 | Pro odbornou veřejnost / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010.

Celý článek

Dotační program MZ ČR "Národní program řešení problematiky HIV/AIDS": vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

12. 10. 2009 | Pro odbornou veřejnost / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2010.

Celý článek

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

23. 09. 2009 | Pro odbornou veřejnost / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2010 (dále jen dotační program NPZ – PPZ). Obecným cílem dotačního programu NPZ - PPZ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví.

Celý článek

Informace o povolení narušení celistvosti balení

14. 09. 2009 | Pro širokou veřejnost / Ochrana veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že vydalo povolení k narušení celistvosti balení následujících léčivých přípravků:

Celý článek

Národní cíle ČR k Protokolu o vodě a zdraví

24. 09. 2008 | Pro širokou veřejnost / Ochrana veřejného zdraví

Dokument „Protokol o vodě a zdraví“ (dále jen „Protokol“) byl přijat na Třetí ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví v červnu 1999 v Londýně jako jeden ze tří hlavních výstupů. Jedná se o společnou iniciativu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UN-ECE) a Regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO). V České republice byl Protokol ratifikován již v roce 2001 a oficiálně vstoupil v platnost ke dni 4. 8. 2005. Hlavním cílem Protokolu je na všech úrovních rozhodování podpořit ochranu lidského zdraví a duševní pohody, individuálně i kolektivně, v rámci trvale udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím zlepšeného hospodaření s vodou, včetně ochrany vodních ekosystémů, ochrany jakosti a množství vody a kontrolou a potlačováním chorob souvisejících s vodou. Země, které se staly stranami Protokolu, mají za povinnost do dvou let od začátku platnosti tohoto dokumentu stanovit a zveřejnit své národní cíle v oblastech, které Protokol uvádí, spolu s plánovanými daty jejich dosažení.

Celý článek

Virová hepatitida typu A

12. 09. 2008 | Pro širokou veřejnost / Ochrana veřejného zdraví

Virová hepatitida typu A, dříve nazývaná infekční žloutenka, je vyvolána virem hepatitidy A. Tento virus je velmi odolný vůči vlivům zevního prostředí, přežívá týdny při pokojové teplotě, léta ve zmraženém stavu. Zničen je např. po pětiminutovém varu, po deseti hodinách při teplotě 60 °C, po působení dezinfekčních prostředků (chlorových preparátů, kyseliny peroctové aj.).

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa