Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2019

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

22.07.2019

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Celý článek

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místo pro rok 2019

22.07.2019

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2019 v Programu č. 2

Celý článek

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2019

25.06.2019

Ministerstvo zdravotnictví v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2019 v Programu č. 2

Celý článek

Vypořádání námitek RM 2019 - LÉKAŘSKÉ OBORY

26.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vypořádání námitek proti vyloučení žádostí o dotaci pro formální nedostatky.

Celý článek

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2019

05.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2019, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice a výzvě.

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2019 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2019 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

21.12.2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb. Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019, včetně výše dotace pro rok 2019 v jednotlivých oborech a základních kmenech

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa