Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2018 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2018, včetně výše dotace pro rok 2018 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2018. 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.12.2017

Poslední úprava: 02.01.2018, 10:27