Odborník | Zdravotník

Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky


Odbor zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví připravil dvojjazyčné komunikační pacientské karty, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a jejich zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.
 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.11.2016

Poslední úprava: 10.04.2018, 15:28