Občan | Pacient

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010

MZ ČR – Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010. Porada vedení MZ schválila celkem 31 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2010 (dále jen žádost). Úspěšným žadatelům bude nejpozději do 30.4.2010 zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu, kde bude mimo jiné uvedena také celková přidělená výše dotace. V rámci výběrového dotačního řízení bylo zamítnuto celkem 16 žádostí. Neúspěšní žadatelé obdrží písemné oznámení o zamítnutí jejich žádosti nejpozději do 30.4.2010

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.02.2011

Poslední úprava: 18.02.2011, 15:54