Odborník | Zdravotník

Veřejná soutěž 2009-2011

Vyhlášení výsledků VES 2009 - 2011 na základě rozhodnutí ministryně zdravotnictví

27.05.2009

Zveřejnění výsledků přijatých žádostí o poskytnutí účelové podpory IGA MZ v soutěži 2009 - 2011

Celý článek

Rozhodnutí o nepřijatých Žádostech na léta 2009-2011 na základě doporučení Komise pro přijímání Žádostí schválených ministrem zdravotnictví

17.10.2008

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008 - 2011:

Celý článek

Seznam Žádostí, které byly předloženy v rozporu s podmínkami vyhlášenými v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji – MZ II na léta 2009 - 2011

22.09.2008

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2009 - 2011

Celý článek

Projednání Žádostí na léta 2009 – 2011 Komisí pro přijímání Žádostí

17.09.2008

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008 - 2011:

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa