Mezinárodní vztahy a EU

Světová zdravotnická organizace

Regionální výbor WHO pro Evropu si zvolil nového ředitele

27.09.2019

Delegace MZ ČR vedená náměstkyní ministra Alenou Šteflovou se ve dnech 16. – 19. září 2019 zúčastnila 69. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu v Kodani, Dánsko.

Celý článek

Ministr Adam Vojtěch se zúčastnil Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě

10.06.2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se ve dnech 20. – 22. května zúčastnil 72. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě.

Celý článek

Účast delegace České republiky na Globální konferenci WHO a UNICEF k primární péči

19.11.2018

Nový globální závazek v primární zdravotní péči byl přijat na Globální konferenci WHO a UNICEF k primární péči v Astaně rovněž zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky

Celý článek

Možnost stáží ve Světové zdravotnické organizaci

02.07.2018

Světová zdravotnická organizace nabízí možnost stáží na všech úrovních své činnosti.

Celý článek

Světová zdravotnická organizace

07.05.2014

Světová zdravotnická organizace je agenturou patřící pod systém Organizace spojených národů. Byla založena v roce 1946. Česká republika se stala členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo zakládajícím členem.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa