Občan | Pacient

Jaký má mít ochranný nápoj vlastnosti, kolik ho musí zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout?

Doporučené parametry ochranného nápoje:

 • Teplota: v létě 16 °C (min 10 °C), v zimě 20 až 25 °C (min. 16 °C)
 • Obsah cukrů: méně než 2,5 obj. %
 • Obsah minerálních látek: podobný jako v potu – 1 %
 • Obsah vitaminů: není nutný
 • Chuťové vlastnosti: takové, aby byl ochotně přijímán

Optimální hodnoty hlavních minerálních látek:

 • Ca2+ > 40-80 mg/l, Mg2+ > 20 mg/l, K+ > 1 mg/l, Na+ < 20 mg/l,
 • Cl- < 25 mg/l, SO42- < 240 mg/l, NO3- < 10 mg/l.

Doporučené minimální množství ochranného nápoje je 1,5 litru za směnu, při extrémních venkovních podmínkách až 2,5 litru za směnu (doplňování tekutin samozřejmě pokračuje i po ukončení pracovní směny).


  Nástroje stránky

  Informace o stránce

  Publikováno: 31.07.2007

  Poslední úprava: 31.07.2008, 15:17