Odborník | Zdravotník

Aktuality

Pracovní setkání mladých lékařů s představiteli Ministerstva zdravotnictví

30.10.2019

Pozvánka na pracovní setkání mladých lékařů s představiteli Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Celý článek

Veřejná konzultace EK k výzkumným a inovačním partnerstvím

16.10.2019

Technologické centrum Akademie věd ČR otevírá do 6. listopadu 2019 veřejnou konzultaci Evropské komise k výzkumným a inovačním partnerstvím.

Celý článek

Veřejná konzultace k budoucímu rámcovému programu Horizont Evropa (2021-2024)

30.07.2019

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci, jejímž cílem je začlenit veřejnost do formování prvního Strategického plánu k budoucímu rámcovému programu Horizont Evropa (2021-2024). Konzultace bude otevřená do 8. září 2019.

Celý článek

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (kód „NU“)

14.03.2019

Usnesením vlády č. 171 ze dne 11. 3. 2019 byl schválen nový Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Celý článek

Předávání dat do IS VaVaI v roce 2019

04.03.2019

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce podpory na výzkum o termínech předávání dat do IS VaVaI v roce 2019.

Celý článek

Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2018 – projekty AZV

19.12.2018

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2018 – účelová podpora Ministerstva zdravotnictví České republiky na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Celý článek

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2018

03.12.2018

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2018. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015 (nekončící 2018), VES 2016, VES 2017 a VES 2018

Celý článek

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2018

20.11.2018

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv o řešení programových projektů za rok 2018. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015 a končí své řešení k 31. 12. 2018.

Celý článek

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

03.09.2018

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků do 15. 10. 2018

Celý článek

1 2 3 4 5 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa