Občan | Pacient

2020

Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, která rozšiřuje pěstování a umožňuje vývoz léčebného konopí

11.05.2020

Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Norma také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, které jsou určené pro předepisování některých léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových látek.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví podalo kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze

07.05.2020

Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčené, že dubnové rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení mimořádných opatření je nezákonné.

Celý článek

Vláda schválila ministerstvem navržené odměny pro záchranáře, jejichž nasazení pomohlo při boji s koronavirem

07.05.2020

Všem 7 000 lékařům a nelékařským pracovníkům poskytovatelů zdravotnické záchranné služby tak bude za březen, duben a květen 2020 vyplacena jednorázová odměna ve výši 40 tisíc Kč za každý měsíc (na 1 pracovní úvazek).

Celý článek

CARDAM dodalo Ministerstvu zdravotnictví první masky proti koronaviru

07.05.2020

Ochranné polomasky RP95-M od výzkumně-vývojového centra CARDAM zajišťují maximální stupeň ochrany a jsou určeny především těm, kteří stojí „v první linii“, tedy lékařům, zdravotním sestrám či pracovníkům záchranných složek.

Celý článek

Infekce covid-19 prošla českou populací velmi mírně, podobně jako v okolních zemích

06.05.2020

Imunizace české populace proti covid-19 je velmi nízká, konkrétně se pohybuje v řádu jednotek promile, v nejvíc zatížených lokalitách dosahuje maximálně 5 %. Celopopulačně se výskyt pozitivity protilátek pohybuje v rozsahu 0 – 1,3 %.

Celý článek

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví podpořila uvolňování zdravotní péče

06.05.2020

Vědecká rada podpořila také výzkum v oblasti rozšíření znalostí o koronaviru, výzkum diagnostiky, léčby a prevence tohoto onemocnění i vzniku komplikací.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví vybere multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a adolescenty

06.05.2020

Cílem tohoto programu je prevence hospitalizací nebo jejich zkracování. Dále napomáhání k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizaci psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a jejich sociální vztahy.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje dotační výzvu v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem

06.05.2020

Cílem programu je zajistit pilotní provoz Forenzního multidisciplinárního týmu v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 5. června 2020. Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000 Kč.

Celý článek

Každoročně si 5. května připomínáme Den hygieny rukou. Letos s kampaní WHO: Zachraň životy – čisti si ruce!

05.05.2020

Letošní kampaň Dne hygieny rukou je zaměřena na osvědčené postupy v oblasti hygieny rukou pro veřejnost v souvislosti s covid-19 a také na čistotu při poskytování zdravotnické péče.

Celý článek

Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

01.05.2020

Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa