Občan | Pacient

2015

Do dvou let bude v Hradci Králové klinika tradiční čínské medicíny

27.11.2015

V průběhu služební cesty v Číně podepsal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček Memorandum mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Národní komisí pro zdraví a rodinné plánování ČLR o všestranné podpoře projektu kliniky tradiční čínské medicíny (TCM).

Celý článek

České a saské záchranky se dohodly na přeshraniční spolupráci

26.11.2015

Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Svobodným státem Sasko a Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem podepsaly včera odpoledne v Karlových Varech (25. 11. 2015) české kraje a Svobodný stát Sasko.

Celý článek

HIV/AIDS je celosvětovým problémem, ministerstvo věnuje prevenci maximální pozornost

19.11.2015

V ČR je k 30. 10. 2015 celkem 2567 HIV pozitivních osob a z toho 450 osob, kteří již onemocněli AIDS.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

18.11.2015

Dne 12. listopadu 2015 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil již 3. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Celý článek

Tisková konference ministerstva zdravotnictví k projektu DRG Restart

18.11.2015

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dnes zahájil dvoudenní odbornou konferenci k projektu DRG Restart.

Celý článek

Každý rok zemře v Evropě 25 tisíc lidí v důsledku infekce vyvolané bakterií rezistentní k antibiotikům

16.11.2015

Antibiotika patří k největším objevům 20. století. Využití penicilinu pro terapeutické účely zahájilo zlatou éru antibiotik a v dnešní době je prakticky nemožné představit si moderní medicínu bez těchto léků.

Celý článek

Ministr Němeček: Nizozemský soud potvrdil, že Česko nemá platit firmě Diag Human ani korunu

12.11.2015

Obchodní soud v nizozemském Amsterdamu dnes ve sporu o uznání a výkon rozhodčího nálezu vydaného ve sporu s firmou Diag Human SE rozhodl ve prospěch České republiky.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa