Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

Pokud jste Váš léčivý přípravek nenalezli vyhledávačem přípravků hrazených ze zdravotního pojištění, zkuste ho najít vyhledávačem všech obchodovaných léčivých přípravků, kde naleznete i léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, a u nich údaj o průměrné ceně.

Upozornění:
Tato léková aplikace obsahuje informace o ceně, úhradě a doplatku u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a je primárně určena pro konečné spotřebitele (pacienty). Tato léková aplikace neobsahuje oficiální informace o maximálních cenách léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, za které mohou být uvedeny na trh v České republice. Informace o takových cenách jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

Notice:
This drug application contains information on the price, reimbursement and payment for medicinal products and foods for special medical purposes and is primarily intended for final consumers (patients). This drug application does not contain official information on the maximum prices of medicinal products and foods for special medical purposes for which they can be placed on the market in the Czech Republic. Information on such prices is available on the website http://www.sukl.eu/sukl/list-of-reimbursed-medicinal-products


  

Několik snadných kroků k cíli:

 1. Do okénka vyhledavače postačí napsat počátek názvu léčivého přípravku (např "aug" při vyhledávání léčivého přípravku AUGMENTIN), případně celý název.
 2. Zobrazí se Vám léčivé přípravky obsahující zadaná písmena ve všech dostupných baleních. Léčivé přípravky zobrazené v zeleném poli jsou bez doplatku.
 3. Kliknutím na název konkrétního léčivého přípravku se otevře přehledná tabulka s podrobnými údaji o léčivém přípravku, ve které je mimo základních údajů o léčivém přípravku i zobrazeno, je-li úhrada z veřejného zdravotního pojištění podmíněna např. odborností lékaře, který může přípravek předepsat, nebo je-li úhrada omezena na určité indikace (znění tzv. preskripčního a indikačního omezení). V této tabulce naleznete nabídku otevření dalších informací:
  1. Příbalové informace
  2. Souhrnné informace
  3. Léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou
 4. Kliknutím na zvolený údaj získáte:
  • Textu příbalového letáku (přesměrováním na webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv),
  • Text souhrnných informací (přesměrováním na webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv),
  • Seznam všech léčivých přípravků se stejnou léčivou látkou, jakou obsahuje Váš původně vyhledávaný léčivý přípravek, (mezi těmito léčivými přípravky si můžete vyhledat léčivý přípravek bez doplatku zobrazující se v zeleném poli či léčivý přípravek s nejnižším doplatkem).