Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Zadejte začátek názvu (minimálně 3 znaky):
 


Zpět    Tisk
Kód léčivého přípravku:0017433
Název léčivého přípravku:CITALEC 20 ZENTIVA
Doplněk léčivého přípravku: 20MG TBL FLM 60
ATC (anatomicko-terapeuticko-chemická skupina): N06AB04
Maximální úhrada pojišťovny: 264,00 Kč
Nejvyšší možná cena v lékárně při výdeji na recept: 796,56 Kč
Nejvyšší možný doplatek pacienta:532,56 Kč
Přibližná aktuální cena v lékárně:-
Přibližný aktuální doplatek pacienta: -
Výše doplatku započitatelného do ročního limitu:0,00 Kč
Příbalová informace
Souhrnné informace
Léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou
Legenda:
Léčivé přípravky zobrazující se v zeleném poli jsou bez doplatku při splnění preskripčních a indikačních omezení
 • Kód - identifikační číselný znak přidělovaný léčivému přípravku Státním ústavem pro kontrolu léčiv
 • Název - název léčivého přípravku
  Doplněk - doplněk názvu léčivého přípravku (léková forma, síla/koncentrace, velikost balení)
 • Maximální úhrada zdravotní pojišťovny - výše úhrady léčivého přípravku zdravotními pojišťovnami z veřejného zdravotního pojištění při splnění preskripčních a indikačních omezení
  • A: Léčivý přípravek omezený symbolem „A“ je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, kdy je zdravotní pojišťovně účtován lékařem (zdravotnickým zařízením). Případný doplatek pak uhradí pacient přímo lékaři (zdravotnickému zařízení). Pokud je symbolem „A“ omezený léčivý přípravek předepsán na recept, nesplňuje tím podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a pacient si ho pak při výdeji v lékárně hradí sám v plné výši.
 • Nejvyšší možná cena v lékárně při výdeji na recept
  • černá barva písma = léčivý přípravek podléhá regulaci maximální cenou (Cenový předpis MZ 1/2012/FAR ze dne 12. 12. 2011). Nejvyšší možná cena léčivého přípravku v lékárně vychází z maximální ceny původce stanovené Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je navýšena o maximální obchodní přirážku (čl. V. Cenového předpisu MZ 1/2012/FAR) a o daň z přidané hodnoty.
  • fialová barva písma = léčivý přípravek nepodléhá regulaci maximální cenou. Nejvyšší možná cena léčivého přípravku v lékárně vychází z ceny oznámené výrobcem a je navýšena o maximální obchodní přirážku (čl. V. Cenového předpisu MZ 1/2012/FAR) a o daň z přidané hodnoty. Cenové rozhodnutí MZ 1/12-FAR stanovuje seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce.
 • Nejvyšší možný doplatek pacienta - nejvyšší možný doplatek při výdeji léčivého přípravku, který je rozdílem mezi nejvyšší možnou cenou v lékárně a maximální úhradou zdravotní pojišťovny.
 • Přibližná aktuální cena v lékárně - odpovídá průměrné ceně v uplynulém období na trhu v České republice (může se lišit v závislosti na jednotlivých lékárnách). Jedná se o orientační údaj vycházející z cen v distribuci navýšených o obchodní přirážku a DPH platné od 1. 1. 2013. Údaje jsou aktualizovány po 21. dni následujícího měsíce.
 • Přibližný aktuální doplatek pacienta - odpovídá průměrnému doplatku v uplynulém období na trhu v České republice (může se lišit v závislosti na jednotlivých lékárnách)
  • Pokud nejsou vyplněny údaje ve sloupcích „Průměrná aktuální cena v lékárně“ a „Průměrný aktuální doplatek pacienta“, znamená to, že daný léčivý přípravek nebyl v uplynulém období dodáván do lékáren.
 • LIM - symbol charakterizující způsob úhrady
 • OME - preskripční omezení
 • IND - indikační omezení
 • Výše doplatku započitatelného do ročního limitu - výše doplatku, který se pacientovi započítává do limitu 5.000 Kč (u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku činí limit 2.500 Kč). Pokud je skutečný doplatek menší než teoretický započitatelný doplatek, započítává se částka skutečně zaplacená.
  2) - doplatek se započítává pouze jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku.
 • Další úhrada pro indikace vyjmenované v IND2 / IND3 – zvýšená úhrada z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna indikačním omezením 2 (IND2) / zvýšená úhrada z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna indikačním omezením 3 (IND3).
Upozornění: Nejvyšší možný doplatek pacienta je nejvyšší možnou hodnotou doplatku, který může pacient v lékárně zaplatit. V praxi bývá doplatek obvykle nižší než nejvyšší možný, proto i plně hrazených přípravků tedy může být reálně na trhu víc, než databáze uvádí. Nicméně přípravky, které se zde zobrazí jako plně hrazené, jsou plně hrazené s nejvyšší možnou jistotou.