Opatření proti infekčním nemocem

č. 25/1960 Sb.

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech

č. 537/2006 Sb.

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

č. 473/2008 Sb.

Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

č. 306/2012 Sb.

Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.07.2009

Poslední úprava: 08.10.2018, 15:15