Portál kvality a bezpečí

WHO

 

Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická organizace mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.

 

Hlavní strategické záměry WHO jsou:

  • omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace;
     
  • rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné;
     
  • rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických a rozvojových strategií.

     

 

Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

V příloze najde „WHO -  Směrnice pro vývoj strategií kvality a bezpečnosti“. Směrnice jsou určeny vyšším činitelům zdravotnické politiky, příslušným poradcům a managerům kvality. Mají být nezávislým a výzkumem podloženým vodítkem při přípravě národních strategií kvality a bezpečnosti, vyhovujících místním podmínkám.

Od roku 2004 se problematikou bezpečnosti poskytované zdravotní péče – pod záštitou Světové zdravotnické organizace intenzivně zabývá Světová aliance pro bezpečnost pacientů. Jejím hlavním cílem je rozšiřovat informace o možnostech prevence poškození pacientů spojeného s poskytováním zdravotní péče. Součástí těchto aktivit je pravidelné zveřejňování tzv. Řešení bezpečnosti pacientů („Patient Safety Solutions“).

Světová aliance pro bezpečnost pacientů WHO vyhlašuje programy zahrnující systémové a technické aspekty větší bezpečnosti zdravotní péče pro pacienty a podporující rozvoj politiky bezpečnosti pacientů. Více informací  o programech najdete zde.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.01.2013

Poslední úprava: 26.01.2018, 10:04