Portál kvality a bezpečí

Práva a povinnosti pacientů

 

Práva a povinnosti pacientů je oblast zdravotnictví, která si zaslouží velkou pozornost. Každý z nás se může někdy dostat do pozice pacienta a v takové situaci je užitečné být si vědom svých práv a povinností, jež jsou s touto pozicí spjaty.

Poskytování zdravotní péče je upraveno právními předpisy, které stanoví konkrétní práva a povinnosti jak poskytovatelům zdravotních služeb (lékaři, zdravotní sestřičky a další nelékařský personál), tak i pacientovi.

Tato práva a povinnosti nalezneme v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Takto zakotvených práv se lze poté právními prostředky domáhat, stejně tak lze uložené povinnosti vymáhat.

Pacientských práv a povinností se konkrétně týká ustanovení § 28 a násl. zmiňovaného zákona o zdravotních službách.

Plněné znění citovaného zákona  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách naleznete zde.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.07.2015

Poslední úprava: 26.01.2018, 9:35