Portál kvality a bezpečí

CV - doc. MUDr.Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví České republiky

Od roku 1972 působil na katedře radiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, a to ve funkcích vědecký asistent, vědecký pracovník, odborný asistent a docent. Od roku 1991 zastával pozici přednosty Radiodiagnostické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a od roku 1993 působil rovněž jako náměstek pro léčebně preventivní péči. V letech 1996 až 2009 byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové.  V roce 2009 se na vlastní žádost této funkce vzdal.
Leoš Heger stál v 70. letech u zavádění ultrazvukového zobrazení v oblasti kardiologie a břišní diagnostiky v České republice a zavádění počítačové tomografie u nás. Podílel se rovněž od 90. let na zavádění programů kvality a dalších moderních metod v oblasti zdravotnického managementu v České republice. V této oblasti dlouhodobě působí i jako učitel a lektor.  Je autorem či spoluautorem 125 publikací. Absolvoval dlouhodobé pobyty v zahraničí na rentgenologických pracovištích v USA, Kuvajtu a Německu.
Až do roku 2009, kdy vstoupil do TOP 09, nebyl členem žádné politické strany. Od roku 2002 působil v regionální politice jako zastupitel města Hradec Králové.
Ve volném čase se věnuje zejména turistické a horské cyklistice, plavání a veslování.
 

Informace o stránce

Publikováno: 02.11.2010

Poslední úprava: 02.01.2013, 7:39