Portál kvality a bezpečí

Na trhu je nová oprávněná osoba pro oblast lékařského ozáření - radioterapie a nukleární medicína

 

Dne 29. 8. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Ministertva zdravotnictví o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblastech radioterapie a nukleární medicíny České společnosti fyziků v medicíně, o.s.

 

Tímto dnem je poskytovatelům zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření umožněno vybrat si minimálně ze dvou oprávněných osob pro každou oblast lékařského ozáření dle § 75 odst. 3 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.

 

Úplný seznam osob oprávněných k provádění externího klinického auditu naleznete zde.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.08.2015

Poslední úprava: 14.01.2016, 10:21