Portál kvality a bezpečí

Byla schválena nová osoba oprávněná k provádění externích klinických auditů

 

Ve symslu § 75 odst. odst. 2 a 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, vydalo Ministerstvo zdravotnictví dne 14. 7. 2015 rozhodnutí, jímž společnosti  KLINICKÉ AUDITY, s.r.o. se sídlem Oblouková 295, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, IČO: 034 87 709 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie

Rozhodnutí nabylo právní moci 31. 7. 2015. 
 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 31. 7. 2015
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie

 

Úplný seznam osob oprávněných k provádění externích klinických auditů neleznate zde.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.08.2015

Poslední úprava: 12.08.2015, 11:03