Mezní hodnoty hlukových ukazatelů

Mezní hodnoty hlukových ukazatelů jsou vyhláškou o hlukovém mapování stanoveny pro jednotlivé zdroje hluku následovně:

Zdroj hluku Ldvn [dB] Ln [dB]
Silniční doprava 70 60
Železniční doprava 70 65
Letecká doprava 60 50
Průmyslová (integrovaná) zařízení 50 40

 

Informace o stránce

Publikováno: 30.11.2015

Poslední úprava: 30.11.2015, 19:14