Výsledky Hlavní silnice 2017

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje pouze na obyvatele v okolí hlavních silnic mimo aglomerace. Počet exponovyných osob a objektů je horní odhad.

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

50 - 55 702 328 128 048 1 055 118
55 - 60 388 284 70 736 594 60
60 - 65 162 826 23 595 256 27
65 - 70 115 275 14 426 250 19
70 - 75 56 270 10 040 107 4
nad 75 3 009 651 4 0
Součet 1 427 992 247 496 2 266 228
Nad mezní hodnotu 59 279 10 691 111 4

 

Ln [dB]

Počet exponovaných
osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

40 - 45 800 842 137 940 1 233 147
45 - 50 527 340 98 569 791 86
50 - 55 229 488 37 741 364 40
55 - 60 126 653 15 735 263 20
60 - 65 70 425 11 959 134 4
65 - 70 9 229 2 029 16 1
nad 70 163 46 0 0
Součet 1 764 140 304 019 2 801 298
Nad mezní hodnotu 79 817 14 034 150 5

 

 

Informace o stránce

Publikováno: 30.08.2018

Poslední úprava: 05.09.2018, 8:22