Výsledky hlavní letiště 2012

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje pouze na obyvatele v okolí hlavního letiště.Počet exponovyných osob a objektů je horní odhad.

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

50 - 55        
55 - 60 6 500 1 700 5 0
60 - 65 2 500 500 2 0
65 - 70 600 200 0 0
70 - 75 0 0 0 0
nad 75 0 0 0 0
Součet 9 600 2 400 7 0
Nad mezní hodnotu 3 100 700 2 0

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

45 - 50 10 700 2 900 7 1
50 - 55 2 800 600 6 0
55 - 60 800 200 0 0
60 - 65 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0
nad 70 0 0 0 0
Součet 14 300 3 700 13 1
Nad mezní hodnotu 3 600 800 6 0

 

Informace o stránce

Publikováno: 01.12.2015

Poslední úprava: 03.12.2015, 10:23