Odborník | Zdravotník

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky


Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí. Přehled vyloučených žádostí  uveřejněn v jednotlivých přílohách dle oborů. Proti vyloučení žádosti lze do 5ti dnů od zveřejnění na adresu ministerstva podat námitku.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.02.2019

Poslední úprava: 05.03.2019, 15:04