Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví


Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví byla zřízena příkazem ministra č. 6/2018 jako externí poradní orgán ministra zdravotnictví za účelem zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví a řešení odborných problémů v rámci strategií Ministerstva v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví.

„Předchůdcem“ Vědecké rady MZ bylo v minulosti Odborné kolegium Ministerstva zdravotnictví, které bylo zřízeno příkazem ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z června 2014 jako externí poradní sbor ministra pro otázky řešení odborných problémů v rámci strategií MZ v oblasti zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Na podnět tehdejšího ministra se Odborné kolegium MZ v roce svého zřízení několikrát sešlo, v dalších letech byla jeho činnost utlumena. Zahajovací zasedání znovuobnovené Vědecké rady proběhlo dne 5. února 2018 z iniciativy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Vědecká rada reprezentuje současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a je nápomocna ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví. Členy Vědecké rady jsou ministrem určení přední zástupci odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání.

 

Seznam členů Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví

Předseda Vědecké rady:

1.  prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA – vnitřní lékařství, VFN

 

2.  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. – urologie, FN Motol

3.  doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. – praktické lékařství, LF UK HK

4.  prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – ortopedie, Bulovka

5.  doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. – biomedicína, FN Olomouc

6.  prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – hygiena, epidemiologie, UNOB Brno

7.  doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. – gynekologie, Senát PČR

8.  prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. – vnitřní lékařství, Senát PČR

9.  prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. – pediatrie, FN Olomouc

10. prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – adiktologie, VFN

11. doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA – onkologie

12. prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – psychiatrie, VFN

13. prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc, FEBO – oční lékařství, FN HK,

14. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. – chirurgie, ÚVN

15. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. – patologie, FN HK

16. prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. – neurochirurgie, nemocnice Liberec

17. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – biochemie, 1. LF UK

18. prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. – chirurgie, FN Plzeň

19. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA – radiologie, FN Brno

20. prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. – radiologie, Homolka

21. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – onkologie, PSP, Masarykův onkologický ústav

22. prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. – kardiologie, FN KV

23. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. – vnitřní lékařství, ÚVN

24. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – biochemie, VFN

25. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. – onkologie, Senát PČR, Masarykův onkologický ústav

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.02.2018

Poslední úprava: 05.02.2018, 16:28