Odborník | Zdravotník

V listopadu jsem se provdala a změnila adresu bydliště, bude mi změněno jméno v registru automaticky, když jsem změnu nahlásila zaměstnavateli, nebo změnu musím nahlásit Vám? Jakým způsobem mám postupovat?

Zdravotnický pracovník uvedený v registru je povinen neprodleně oznámit do informačního systému změny údajů. Změnu adresy nahlásíte písemnou formou, příslušný formulář naleznete na http://www.nconzo.cz/web/registr/14. Při změně jména je nutné doložit buď úředně ověřenou kopií oddacího listu, nebo kopií občanského průkazu.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:30