Občan | Pacient

Stanovení nebezpečného výrobku: URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change


Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change

kód/ šarže 801202

EAN kód: 3661434002298

 

Výrobce/ Země původu: Laboratoires Dermatologique d'Uriage, 92200 Neuilly, www.uriage.com/ Francie

Distributor/ Prodejce: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28511298

(prodejna: Lékárna Dr. Max, OC Fórum, Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – krém – naplněný v tubě s plastovým uzávěrem. Na obalu výrobku se nacházejí francouzské a anglické texty identifikující výrobek a výrobce, údaj o jmenovitém obsahu, symbol Zeleného bodu, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku) a cizojazyčné texty týkající se použití výrobku pro děti do oblasti pleny, ve svaru tuby je uvedena doba trvanlivosti (EXP) a kód/ šarže výrobku. Tuba je balena v papírové skládačce s texty identifikujícími výrobce a výrobek včetně jeho složení, jmenovitého obsahu, symbolu Zeleného bodu, symbolu doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Dále se zde nacházejí cizojazyčné texty k použití výrobku a popis funkce (také v češtině) a EAN kód. Uvnitř papírové skládačky je přiložen leták s texty o výrobku ve francouzském jazyce.

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky butylparaben (CAS 94-26-8) v množství 0,05 % hm. v přípravku. U výrobku nebyly prokazatelně dodrženy požadavky odstavce 1 písm. d) článku 14 ve spojení s přílohou V (ref. č. 12a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení se butylparaben nesmí používat v kosmetických přípravcích, které se neoplachují a jež jsou určeny k ošetření pokožky v oblasti pleny u dětí mladších tří let. Na přípravcích, které se neoplachují a jež jsou určeny pro děti mladší tří let, musí být uvedeno: „Nepoužívat v oblasti pleny“.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele ve svém stanovisku (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (SCCS/1514/13)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také butylparabenu, v kosmetických přípravcích, které se neoplachují a jež jsou určeny k ošetření pokožky v oblasti pleny u dětí mladších šesti měsíců, nelze vyloučit riziko plynoucí z nedostatečně vyvinutého metabolismu těchto dětí a možného podráždění pokožky v uvedené oblasti.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.01.2019

Poslední úprava: 11.01.2019, 13:57