Odborník | Zdravotník

Stále slyším, že se má snížit poplatek za registraci? Nevím však odkdy a o kolik.

Návrh na novelizaci zákona o správních poplatcích a s tím související snížení správního poplatku z 500.- Kč na 100,- Kč za vyřízení žádosti o vystavení nebo prodloužení platnosti Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu byl Ministerstvem zdravotnictví ČR předložen do Poslanecké sněmovny. V současné době prošel druhým čtením a v nejbližší době se bude jednat o jeho schválení. Do doby přijetí našeho návrhu Poslaneckou sněmovnou je zachován poplatek 500,- Kč, konkrétní termín změny zatím není znám.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:29