Veřejné zdraví

Seznam oznámených biocidních přípravků

Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb. naleznete na veřejném webu registru CHLAP, http://ozn.mzcr.cz .

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.04.2011

Poslední úprava: 20.06.2018, 10:24