Mezinárodní vztahy a EU

Seminář pro potenciální žadatele


 

Dne 27.6.2019 se uskuteční na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální žadatele o dotace v rámci 2. výzvy v Programu podpory Center duševního zdraví II. Během tohoto semináře získají jeho účastníci informace o procesu předkládání žádostí o dotace a jejich schvalování, časovém harmonogramu a možnou návaznost na další výzvy (CDZ III, IROP, Podpora nových služeb pro duševně nemocné).

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.06.2019

Poslední úprava: 24.06.2019, 8:16