Občan | Pacient

Ředitel / ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

 

ŘEDITEL / ŘEDITELKA

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

        Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • zkušenosti s řízením a ekonomikou zdravotnictví minimálně 5 let;
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady;
 • občanská bezúhonnost;
 • jazykové znalosti.

 

        Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi;
 • doklady o dosaženém vzdělání;
 • osobní dotazník;
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení);
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění;
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění;
 • návrh koncepce řízení a rozvoje organizace.

   

  Vzory a formuláře požadovaných dokumentů naleznete na internetové adrese http://www.mzcr.cz/obsah/tiskopisyvzoryformulare-pro-vyberova-rizeni-na-pracovni-mista_2543_1.html

  Přihlášku s originálními či ověřenými doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte nejpozději do 11. 1. 2019 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

  Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „PER/2 - Výběrové řízení VFN - NEOTVÍRAT“.

   

Informace o stránce

Publikováno: 12.12.2018

Poslední úprava: 12.12.2018, 16:01