Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Ředitel / ředitelka Státního zdravotního ústavu

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

 

ŘEDITEL/ŘEDITELKA

Státního zdravotního ústavu

 

   Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců ve zdravotnictví min. 3 roky,
 • zkušenosti v ekonomice zdravotnictví,
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady,
 • znalost angličtiny odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[1] (část pohovoru může probíhat v anglickém jazyce)
 • občanská bezúhonnost.

 

        Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi,
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení a odborného rozvoje předmětné organizace.

 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 13. srpna 2018 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „PER/2 - Výběrové řízení SZÚ – NEOTVÍRAT“.

 

_____________________________________

 [1]Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech

Informace o stránce

Publikováno: 10.07.2018

Poslední úprava: 10.07.2018, 12:56