Občan | Pacient

Ředitel / ředitelka Nemocnice Na Homolce

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

 

ŘEDITEL / ŘEDITELKA

Nemocnice Na Homolce

 

   Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • zkušenosti v řízení a ekonomice zdravotnictví,
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady,
 • občanská bezúhonnost,
 • jazykové znalosti.

 

        Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi,
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení předmětné organizace.

   

  Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 30. 8. 2018 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

  Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „PER/2 - Výběrové řízení NNH – NEOTVÍRAT“.

Informace o stránce

Publikováno: 30.07.2018

Poslední úprava: 30.08.2018, 10:58