Občan | Pacient

Ředitel / ředitelka Fakultní nemocnice Ostrava

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

 

ŘEDITEL / ŘEDITELKA

Fakultní nemocnice Ostrava

 

   Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • zkušenosti v řízení a ekonomice zdravotnictví;
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady;
 • občanská bezúhonnost;
 • jazykové znalosti.

 

        Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi;
 • doklady o dosaženém vzdělání;
 • osobní dotazník;
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení);
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění;
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění;
 • návrh koncepce řízení a rozvoje předmětné organizace.

 

       Vzory a formuláře požadovaných dokumentů lze nalézt na internetové adrese http://www.mzcr.cz/obsah/tiskopisyvzoryformulare-pro-vyberova-rizeni-na-pracovni-mista_2543_1.html

       Přihlášku s originálními či ověřenými doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 30. 11. 2018 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor,    Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

       Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka   označena nápisem: „PER/2 - Výběrové řízení FNO – NEOTVÍRAT“.

Informace o stránce

Publikováno: 01.11.2018

Poslední úprava: 02.11.2018, 15:31