Občan | Pacient

výběrové řízení na ředitele/ředitelku Fakultní nemocnice Ostrava

 

 

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

ředitel/ředitelka

Fakultní nemocnice Ostrava

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
 • zkušenosti v řízení a ekonomice zdravotnictví,
 • organizační a řídící předpoklady,
 • jazykové znalosti,
 • občanská bezúhonnost.

   

K přihlášce připojit:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi,
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení a rozvoje předmětné organizace.

 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 23. ledna 2019 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, kabinet ministra, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „KAB - Výběrové řízení FNO – neotvírat“

Vzory a formuláře požadovaných dokumentů naleznete na http://www.mzcr.cz/obsah/tiskopisyvzoryformulare-pro-vyberova-rizeni-na-pracovni-mista_2543_1.html

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.01.2019

Poslední úprava: 08.01.2019, 16:21