Občan | Pacient

Rada poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví


Rada poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví byla zřízena příkazem ministra č. 5/2018 jako externí odborný poradní sbor ministra zdravotnictví za účelem efektivního naplňování zdravotní politiky Ministerstva zdravotnictví v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších otázek koncepční povahy resortu zdravotnictví.
Ustavující sněm proběhl dne 1. března 2007, následně však byla činnost Rady až do roku 2009 přerušena, do roku 2012 pak proběhlo pouze několik jednotlivých jednání. Dne 29. ledna 2018 byla její činnost znovu obnovena ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Rada poskytovatelů reprezentuje zájmy všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče v České republice a slouží k objektivní vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady poskytovatelů zdravotní péče jsou zástupci všech významných organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb.

 

Seznam členů Rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví ČR

Předseda Rady poskytovatelů:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

 

Primární péče

MUDr. Ilona Hülleová – Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Petr Šonka – Sdružení praktických lékařů ČR

 

Akutní nemocniční péče

MUDr. Eduard Sohlich, MBA - Asociace českých a moravských nemocnic

Ing. Jaroslava Kunová – Asociace nemocnic ČR

Ing. Vladimír Drvota – Sdružení soukromých nemocnic ČR

Ing. Jan Mlčák, MBA - předseda předsednictva AKN

 

Ambulantní specialisté

MUDr. Zorjan Jojko – Sdružení ambulantních specialistů ČR

 

Zubní specialisté

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – Česká stomatologická komora

 

Následná péče

MUDr. Václav Volejník, CSc. – Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, sekce následné a dlouhodobé lůžkové péče Asociace nemocnic ČR

MUDr. Martin Hollý, MBA – Psychiatrická společnost ČLS JEP, Sexuologická společnost ČLS JEP

 

Lázeňská péče

MUDr. Eduard Bláha – Svaz léčebných lázní ČR

 

Lékárny

Mgr. Marek Hampel – Grémium majitelů lékáren

Mgr. Michal Hojný – Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Ing. Daniel Horák – Asociace provozovatelů lékárenských sítí

 

Domácí péče

Bc. Ludmila Kondelíková – Asociace domácí péče ČR

 

Hospicová paliativní péče

PhDr. Robert Huneš – Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Mgr. Marek Uhlíř – Fórum mobilních hospiců

 

Zdravotnická záchranná služba

MUDr. Marek Slabý, MBA – Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

Ing. Václav Moravec - předseda ANDZS ČR

 

Komplement (zobrazovací a laboratorní metody)

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK

RNDr. Jaroslav Loucký – sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB

 

Seznam členů za Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH – náměstkyně ministra

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – náměstek ministra pro zdravotní péči

Ing. Helena Rögnerová – ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Ing. David Šmehlík – poradce ministra pro oblast zdravotního pojištění

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.01.2018

Poslední úprava: 26.06.2018, 11:05