Odborník | Zdravotník

Ráda bych věděla, zda se do výkonu povolání započítává praxe v zahraničí. Jakým způsobem mohu tuto praxi doložit? Dále počítají se kredity ze vzdělávacích akcí ze zahraničí a jak je mohu doložit?

Pokud jste vykonávala zdravotnické povolání v zahraničí, bude Vám započteno do výkonu povolání zdravotnického pracovníka. Je nutné doložit pracovní smlouvu s tlumočnickou doložkou (překlad není vyžadován u dokladů ve slovenském jazyce). Za účast na vzdělávacích akcích, které absolvujete v zahraničí, náleží kreditní ohodnocení dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, v platném znění (novelizace vyhlášky jsou pod č. 321/2008 a 4/2010 Sb.). Kredity doložíte potvrzením o účasti na vzdělávací akci a překlad se vyžaduje, pokud jsou pochybnosti o jeho obsahu.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:28