Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením - 2. kolo

Oddělení zdravotně sociálních služeb MZ vyhlašuje v návaznosti na metodiku (Metodika pro vypracování a registraci žádostí platná pro rok 2013) dotačního Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2013 druhé kolo dotačního řízení.

Dotace v rámci 2. kola Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2013 (dále jen PVP) lze poskytnout pouze na úhradu výdajů spojených s realizací investičních akcí ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Žádat o investiční dotaci lze jen na tematické okruhy uvedené v metodice PVP pod číslem 2 a číslem 4:
• 2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižení respektováním specifických potřeb občanů se 
       smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
• 4. Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé 
       skupiny osob se zdravotním postižením.

Žádost spolu s povinnými přílohami je možné zasílat do 21. 6. 2013 včetně (rozhoduje razítko pošty či podatelny MZ ČR).

Při zpracování žádostí postupujte v ostatních bodech dle Metodiky pro vypracování a registraci žádostí pro rok 2013 (http://www.mzcr.cz/dokumenty/program-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim_6634_2596_1.htm), která zůstává v platnosti i pro 2. kolo dotačního řízení PVP. 
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.05.2013

Poslední úprava: 20.05.2013, 9:51