Odborník | Zdravotník

Pracuji už 15 let jako laborantka na radiodiagnostickém oddělení, atestaci z radiologie však nemám. Skutečně nemám možnost zkouškou si registraci doplnit?

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta se získává absolvováním akreditovaného Bc. studijního oboru, studiem v oboru diplomovaný radiologický asistent zahájeném nejpozději ve školním roce 2004/2005 a studiem SZŠ v oboru radiologický laborant zahájeném nejpozději ve školním roce 1996/1997. Absolvent SZŠ může požádat o vydání osvědčení až po 3 letech výkonu povolání pod odborným dohledem a získání specializované způsobilosti v oboru radiodiagnostika, radioterapie nebo nukleární medicína. Zkouškou k vydání osvědčení nelze uvedenou specializaci nahradit.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:30