Odborník | Zdravotník

Pracuji jako fyzioterapeutka, vzdělání jsem ukončila maturitou na střední škole v roce 1998 a v roce 2004 jsem získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Bude mi prodloužena platnost tohoto osvědčení, i když nemám spe..

Fyzioterapeutům, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání ve svém oboru na střední zdravotnické škole v oboru fyzioterapie nebo v odboru rehabilitační pracovník a pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, bylo uděleno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „Osvědčení“) s podmínkou doplnění specializačního vzdělávání. Pokud jste v průběhu registračního období, 6-ti let, tuto podmínku nesplnila, tedy neabsolvovala specializační studium, není možné prodloužit platnost osvědčení. Získané kreditní body za celoživotní vzdělávání Vám specializační vzdělávání nenahradí.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:30